Lea Wierød Borčak, søndag d. 19. september kl. 15, Vindbyholtgaard

Lea Wierød Borčak sætter i dette foredrag fokus på FÆLLESSANG som udtryksform.

(N.B.: Dette foredrag er en erstatning for programmedarbejder METTE GREIFFENBERGs foredrag om kvindelige komponister, der desværre har måttet aflyses)

Lea undersøger sangens to bestanddele, musik og ord, samt hvordan disse to medier hver især kan være fællesskabende, dog på ret forskellige måder. Dels også ved at kaste et blik på den danske fællessangskulturs nuværende tilstand; herunder den nylige tendens til privilegering af fællessang som musikalsk performance i sin egen ret (den ”melocentriske vending”). Lea Wierød Borčak er postdoc og forsker i fællessang.