Kultursamarbejde i Faxe Kommune

Adgang til kulturoplevelser er vigtig både for fastboende, tilflyttere og turister. Stadig kulturudvikling er derfor nødvendig, hvis vi i Faxe Kommune vil konkurrere med nabokommunerne. Men det er vanskeligt for både arrangører og publikum at få overblik. Ofte opdager man først et arrangement, når det har været afholdt og f.eks. omtales i avisen. Og lokalpressen har dårlige vilkår, så spaltepladsen er begrænset.

Kulturscene.dk har derfor lavet en kulturkalender og en oversigt over kulturaktørerne, inklusive deres hjemmeside og mailadresse. Brug dem til at finde interessante kulturtilbud, som du måske ikke lige havde tænkt på i første omgang!

Oversigt over de enkelte emner finder du her: